Od 2009 roku nasi doświadczeni praktycy: diagności, terapeuci oraz specjaliści niosą pomoc dzieciom i dorosłym z różnego rodzaju trudnościami oraz z ich rodzinom.
Szkolenie na Trenera Treningu Umiejętności Społecznych kierujemy do specjalistów, psychologów, pedagogów oraz do wszystkich osób zainteresowanych rozwijaniem własnych kompetencji i zainteresowań w zakresie pracy z grupami dzieci i młodzieży. Dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem pragniemy upowszechniać dobrą praktykę terapeutyczną oraz propagować najwyższe światowe standardy diagnostyczne i kliniczne. Zakres szkolenia:
  • Podstawowe założenia Treningu Umiejętności Społecznych - zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych i indywidualnych rozwijających umiejętności społeczne, struktura zajęć, czas trwania, techniki  pracy z grupą.
  • Psychopatologia wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń całościowych.
  • Kwalifikacje i dobór grupy, kontakt z rodzicem w trakcie trwania TUS, sytuacje trudne - komunikacja z uczestnikiem i opiekunami.
  • Pisanie opinii, dalsze rekomendacje dla dziecka i rodzica, rola rodzica w poprawie zachowania dziecka.
  • Zajęcia praktyczne: uczestnictwo w zajęciach, samodzielne prowadzenie zajęć.
  • Superwizje.
Uczestnicy organizowanych przez nas szkoleń otrzymują zaświadczenia ich ukończenia.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą szkoleniową!