Cena szkolenia to 1000 zł*. 

Istnieje możliwość uczestnictwa w poszczególnych wykładach. Cena uczestnictwa w jednym wykładzie to 100 zł. Udział w wykładach nie jest jednak podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 lub 3 raty.

*Studentom Uniwersytetu SWPS, którzy ukończyli program stażowy TUS przysługuje rabat w wysokości 40%. Po jego uwzględnieniu cena szkolenia to jedynie 600zł.

Wystawiamy faktury, dzięki czemu można odliczyć cenę szkolenia od kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.