Cena szkolenia to 1000 zł*. 

Istnieje możliwość uczestnictwa w poszczególnych wykładach. Cena uczestnictwa w jednym wykładzie to 100 zł. Udział w wykładach nie jest jednak podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 lub 3 raty.

Wystawiamy faktury, dzięki czemu można odliczyć cenę szkolenia od kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Po dokonaniu zapisu należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200zł (przelewem lub gotówką na miejscu, w Terapeutycznej)  z dopiskiem „Szkolenie TUS data + imię i nazwisko uczestnika” .

Dane do przelewu:
Przystań Psychologiczna
Pl. Konstytucji 6/42
00-550 Warszawa
Numer rachunku (Nest Bank): 42 1870 1045 2078 1061 5341 0001

Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Liczba miejsc jest ograniczona.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym mailowo najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem szkolenia.

*Studentom Uniwersytetu SWPS, którzy ukończyli program stażowy TUS przysługuje rabat w wysokości 40%. Po jego uwzględnieniu cena szkolenia to jedynie 600zł.