Szkolenie, trwa 5 miesięcy, kolejne cykle rozpoczynają się w semestrze jesiennym bądź wiosennym ( we wrześniu lub w lutym) i składa się z:

- 25h wykładów (wykłady będą odbywały się w piątki, w g. 16:00- 21:00)
- 12h superwizji
- 18h uczestnictwa w grupie (terminy ustalane we wrześniu i styczniu)

SEMESTR LETNI 2021
 
Wykład 1 
Techniki pracy z grupą TUS cz. 1 - 12 marca 2021, g. 16:00-21:00.
 
Wykład 2 
Techniki pracy z grupą TUS cz. 2 - 26 marca 2021, g. 16:00-21:00.
 
Wykład 3 
Psychopatologia wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń całościowych. Dzieci bez diagnozy a rekomendacja TUS i TZA -
09 kwietnia  2021, g. 16:00-21:00.
 
Wykład 4 
Kwalifikacje i dobór grupy, kontakt z rodzicem w trakcie trwania TUS i TZA, sytuacje trudne - komunikacja z uczestnikiem i opiekunami -
23 kwietnia 2021, g. 16:00-21:00.
 
Wykład 5
Pisanie opinii po tus, dalsze rekomendacje dla dziecka i rodzica, informacja zwrotna dla rodziców, rola rodzica w poprawie zachowania dziecka, praca z rodzicem - 7 maja 2021, g. 16:00-21:00
 
Superwizje :
 
piątek, 19 marca, g.18:00-21:00
piątek, 2 kwietnia , g.18:00-21:00
piątek, 21 maja, g.18:00-21:00
piątek, 4 czerwca, g.18:00-21:00

 

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

 
Wykład 1 
Techniki pracy z grupą TUS cz. 1 - 2 października 2020, g. 16:00-21:00.
 
Wykład 2 
Techniki pracy z grupą TUS cz. 2 - 9 października 2020, g. 16:00-21:00.
 
Wykład 3 
Psychopatologia wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń całościowych. Dzieci bez diagnozy a rekomendacja TUS i TZA - 23 października 2020, g. 16:00-21:00.
 
Wykład 4 
Kwalifikacje i dobór grupy, kontakt z rodzicem w trakcie trwania TUS i TZA, sytuacje trudne - komunikacja z uczestnikiem i opiekunami - 6 listopada 2020, g. 16:00-21:00.
 
Wykład 5
Pisanie opinii po tus, dalsze rekomendacje dla dziecka i rodzica, informacja zwrotna dla rodziców, rola rodzica w poprawie zachowania dziecka, praca z rodzicem - 20 listopada 2020, g. 16:00-21:00
 
Superwizje :
 
piątek, 30.10.2020, g.18:00-21:00
piątek, termin wkrótce, g.18:00-21:00
piątek, termin wkrótce, g.18:00-21:00
piątek, termin wkrótce, g.18:00-21:00
piątek, termin wkrótce, g.18:00-21:00
 

Istnieje możliwość uczestnictwa w poszczególnych wykładach. Cena uczestnictwa w jednym wykładzie to 100 zł. Udział w wykładach nie jest jednak podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.