PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie, trwa 5 miesięcy, kolejne cykle rozpoczynają się w semestrze jesiennym bądź wiosennym ( we wrześniu lub w lutym) i składa się z:

- 25h wykładów (wykłady będą odbywały się w piątki, w g. 16:00- 21:00)
- 12h superwizji
- 18h uczestnictwa w grupie

Wykład 1 - 11.03.2022
Techniki pracy z grupą TUS
 
Wykład 2 - 25.03.2022
Techniki pracy z grupą TUS
 
Wykład 3 - 08.04.2022
Psychopatologia wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń całościowych. Dzieci bez diagnozy a rekomendacja TUS.
 
Wykład 4 - 22.04.2022
Kwalifikacje i dobór grupy, kontakt z rodzicem w trakcie trwania TUS, sytuacje trudne - komunikacja z uczestnikiem i opiekunami.
 
Wykład 5 - 06.05.2022
Pisanie opinii po TUS, dalsze rekomendacje dla dziecka i rodzica, informacja zwrotna dla rodziców, rola rodzica w poprawie zachowania dziecka, praca z rodzicem.
 
Superwizje 
1. 18.03.2022 G.18:00-21:00
2. 15.04.2022 G.18:00-21:00
3. 20.05.2022 G.18:00-21:00
4. 03.06.2022 G.18:00-21:00
 
Praktyka - uczestnictwo w grupie - terminy ustalamy indywidualnie z każdym uczestnikiem .