Szkolenie, trwa 5 miesięcy, kolejne cykle rozpoczynają się w semestrze jesiennym bądź wiosennym ( we wrześniu lub w lutym) i składa się z:

– 25h wykładów (wykłady będą odbywały się w piątki, w g. 16:00- 21:00)
– 12h superwizji
– 18h uczestnictwa w grupie

Wykład 1 
Techniki pracy z grupą TUS cz. 1 – 2 października 2020, g. 16:00-21:00.
Wykład 2 
Techniki pracy z grupą TUS cz. 2 – 9 października 2020, g. 16:00-21:00.
Wykład 3 
Psychopatologia wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń całościowych. Dzieci bez diagnozy a rekomendacja TUS i TZA – 23 października 2020, g. 16:00-21:00.
Wykład 4 
Kwalifikacje i dobór grupy, kontakt z rodzicem w trakcie trwania TUS i TZA, sytuacje trudne – komunikacja z uczestnikiem i opiekunami – 6 listopada 2020, g. 16:00-21:00.
Wykład 5
Pisanie opinii po tus, dalsze rekomendacje dla dziecka i rodzica, informacja zwrotna dla rodziców, rola rodzica w poprawie zachowania dziecka, praca z rodzicem – 20 listopada 2020, g. 16:00-21:00
Superwizje :
piątek, termin wkrótce, g.18:00-21:00
piątek, termin wkrótce, g.18:00-21:00
piątek, termin wkrótce, g.18:00-21:00
piątek, termin wkrótce, g.18:00-21:00
piątek, termin wkrótce, g.18:00-21:00
Praktyka – uczestnictwo w grupie – terminy ustalane we wrześniu oraz w styczniu.

Istnieje możliwość uczestnictwa w poszczególnych wykładach. Cena uczestnictwa w jednym wykładzie to 100 zł. Udział w wykładach nie jest jednak podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.