Szkolenie Trenerów Zastępowania Zachowań Agresywnych dedykowane jest osobom, które na co dzień pracują z agresywnymi dziećmi oraz młodzieżą.

Kurs przygotowuje do prowadzenia:

  • treningu grupowego z młodzieżą agresywną:
  • treningu umiejętności społecznych;
  • treningu kontroli złości;

Kurs zapewnia przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne. Po ukończeniu kursu, po przeprowadzeniu co najmniej 30 godzin treningu z agresywną młodzieżą (w tym 15 godzin jako pierwszy trener) uczestnik otrzymuje Certyfikat Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Zachowań Agresywnych. Istnieje możliwość przeprowadzenia treningu w Terapeutycznej lub w Przystani Psychologicznej.

Trening prowadzony jest w zamkniętych grupach. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na terenie naszej placówki lub z dojazdem do Klienta.