Szkolenie na Trenera Treningu Zastępowania Zachowań Agresywnych składa się z:

  • 40h wykładów
  • 18h praktyki

Dokładny program:

Szkolenie na Trenera TZA trwa ok. 4 miesięcy i obejmuje:

Część teoretyczna:

Wykład 1
Techniki pracy z grupą cz. 1 – 02.10.2020 g. 16:00 – 21:00

Wykład 2
Techniki pracy z grupą cz. 2 – 09.10.2020 g. 16:00 – 21:00

Wykład 3
Psychopatologia wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń całościowych. Dzieci bez diagnozy a rekomendacja TUS i TZA – 23.10.2020 g. 16:00 – 21:00

Wykład 4
Kwalifikacje i dobór grupy, kontakt z rodzicem w trakcie trwania TUS i TZA, sytuacje trudne – komunikacja z uczestnikiem i opiekunami – 06.11.2020 g. 16:00 – 21:00

Wykład 5
Pisanie opinii po tus i tza, dalsze rekomendacje dla dziecka i rodzica, informacja zwrotna dla rodziców, rola rodzica w poprawie zachowania dziecka, praca z rodzicem – 20.11.2020 g. 16:00 – 21:00

Wykład 6
Trening Kontroli Złości – 11.12.2020 g. 16:00 – 21:00

Wykład 7
Trening wnioskowania moralnego 08.01.2021 g. 16:00 – 21:00

Wykład 8
Procedury wdrożenia programu w instytucjach oświatowych i penitencjarnych – 15.01.2021 g. 16:00 – 21:00

Część praktyczna szkolenia obejmuje udział w semestralnym cyklu TZA (12 spotkań po 90 minut każde). Zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 13-15 lat odbywają się  odbywają się na Ursynowie (Al. KEN 36a lok. u3) w niedziele w g. 15:45 – 17:15.

Start grup planowany jest na październik 2020.

Po ukończeniu kursu, po przeprowadzeniu co najmniej 30 godzin treningu z agresywną młodzieżą (w tym 15 godzin jako pierwszy trener) uczestnik otrzymuje Certyfikat Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Zachowań Agresywnych. Istnieje możliwość przeprowadzenia treningu w Terapeutycznej lub w Przystani Psychologicznej.