PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie na Trenera Treningu Zastępowania Zachowań Agresywnych składa się z:

  • 45h wykładów
  • 18h praktyki

Dokładny program:  Szkolenie na Trenera TZA trwa ok. 4 miesięcy i obejmuje:

Część teoretyczna:

Wykład 1 - 11.03.2022
Techniki pracy z grupą TUS
 
Wykład 2 - 25.03.2022
Techniki pracy z grupą TUS
 
Wykład 3 - 01.04.2022
Trening Umiejętności Społecznych
 
Wykład 4 - 08.04.2022
Trening Kontroli Złości
 
Wykład 5 - 22.04.2022
Trening Wnioskowania Moralnego
 
Wykład 6 - 29.04.2022
Psychopatologia wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń całościowych. Dzieci bez diagnozy a rekomendacja TUS.
 
Wykład 7 - 06.05.2022
Kwalifikacje i dobór grupy, kontakt z rodzicem w trakcie trwania TUS, sytuacje trudne - komunikacja z uczestnikiem i opiekunami.
 
Wykład 8 - 13.05.2022
Pisanie opinii po TUS, dalsze rekomendacje dla dziecka i rodzica, informacja zwrotna dla rodziców, rola rodzica w poprawie zachowania dziecka, praca z rodzicem.
 
Wykład 9 - 27.05.2022
Procedury wdrożenia programu w instytucjach oświatowych i penitencjarnych.
 

Po ukończeniu kursu, po przeprowadzeniu co najmniej 30 godzin treningu z agresywną młodzieżą (w tym 15 godzin jako pierwszy trener) uczestnik otrzymuje Certyfikat Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Zachowań Agresywnych. Istnieje możliwość przeprowadzenia treningu w Terapeutycznej lub w Przystani Psychologicznej.