Szkolenie na Trenera Treningu Zastępowania Zachowań Agresywnych składa się z:

  • 40h wykładów
  • 18h praktyki

Dokładny program:

Szkolenie na Trenera TZA trwa ok. 4 miesięcy i obejmuje:

Część teoretyczna:

SEMESTR LETNI 2021

Wykład 1
Techniki pracy z grupą TUS cz. 1 – 19 lutego 2021, g. 16:00-21:00.

Wykład 2
Techniki pracy z grupą TUS cz. 2 – 26 lutego 2021, g. 16:00-21:00.

Wykład 3
Psychopatologia wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń całościowych. Dzieci bez diagnozy a rekomendacja TUS i TZA – 12 marca 2021, g. 16:00-21:00.

Wykład 4
Kwalifikacje i dobór grupy, kontakt z rodzicem w trakcie trwania TUS i TZA, sytuacje trudne – komunikacja z uczestnikiem i opiekunami – 26 marca 2021, g. 16:00-21:00.

Wykład 5
Pisanie opinii po tus, dalsze rekomendacje dla dziecka i rodzica, informacja zwrotna dla rodziców, rola rodzica w poprawie zachowania dziecka, praca z rodzicem – 9 kwietnia 2021, g. 16:00-21:00

Wykład 6
Trening Kontroli Złości – 23.04.2021 g. 16:00 – 21:00

Wykład 7
Trening wnioskowania moralnego – 07.05.2021 g. 16:00 – 21:00

Wykład 8
Procedury wdrożenia programu w instytucjach oświatowych i penitencjarnych – 14.05.2021 g. 16:00 – 21:00


SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

Wykład 1
Techniki pracy z grupą cz. 1 – 02.10.2020 g. 16:00 – 21:00

Wykład 2
Techniki pracy z grupą cz. 2 – 09.10.2020 g. 16:00 – 21:00

Wykład 3
Psychopatologia wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń całościowych. Dzieci bez diagnozy a rekomendacja TUS i TZA – 23.10.2020 g. 16:00 – 21:00

Wykład 4
Kwalifikacje i dobór grupy, kontakt z rodzicem w trakcie trwania TUS i TZA, sytuacje trudne – komunikacja z uczestnikiem i opiekunami – 06.11.2020 g. 16:00 – 21:00

Wykład 5
Pisanie opinii po tus i tza, dalsze rekomendacje dla dziecka i rodzica, informacja zwrotna dla rodziców, rola rodzica w poprawie zachowania dziecka, praca z rodzicem – 20.11.2020 g. 16:00 – 21:00

Wykład 6
Trening Kontroli Złości – 11.12.2020 g. 16:00 – 21:00

Wykład 7
Trening wnioskowania moralnego 08.01.2021 g. 16:00 – 21:00

Wykład 8
Procedury wdrożenia programu w instytucjach oświatowych i penitencjarnych – 15.01.2021 g. 16:00 – 21:00Po ukończeniu kursu, po przeprowadzeniu co najmniej 30 godzin treningu z agresywną młodzieżą (w tym 15 godzin jako pierwszy trener) uczestnik otrzymuje Certyfikat Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Zachowań Agresywnych. Istnieje możliwość przeprowadzenia treningu w Terapeutycznej lub w Przystani Psychologicznej.