PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie, trwa 5 miesięcy, kolejne cykle rozpoczynają się w semestrze jesiennym bądź wiosennym ( we wrześniu lub w lutym) i składa się z:

- 25h wykładów (wykłady będą odbywały się w piątki, w g. 16:00- 21:00) ONLINE 
- 12h superwizji ONLINE 
- 18h uczestnictwa w grupie STACJONARNIE

Wykład 1 - 03.03.2023
Techniki pracy z grupą TUS
 
Wykład 2 - 17.03.2023
Techniki pracy z grupą TUS
 
Wykład 3 - 07.04.2023
Psychopatologia wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń całościowych. Dzieci bez diagnozy a rekomendacja TUS.
 
Wykład 4 - 28.04.2023
Kwalifikacje i dobór grupy, kontakt z rodzicem w trakcie trwania TUS, sytuacje trudne - komunikacja z uczestnikiem i opiekunami.
 
Wykład 5 - 05.05.2023
Pisanie opinii po TUS, dalsze rekomendacje dla dziecka i rodzica, informacja zwrotna dla rodziców, rola rodzica w poprawie zachowania dziecka, praca z rodzicem.
 
Superwizje 
1. 31.03.2023   G.16:30-18:00
2. 14.04.2023   G.16:30-18:00
3. 26.05.2023   G.16:30-18:00
4. 23.06.2023   G.16:30-18:00
 
Praktyka - uczestnictwo w grupie - terminy ustalamy indywidualnie z każdym uczestnikiem.