PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie, trwa 5 miesięcy, kolejne cykle rozpoczynają się w semestrze jesiennym bądź wiosennym ( we wrześniu lub w lutym) i składa się z:

- 25h wykładów (wykłady będą odbywały się w piątki, w g. 16:00- 21:00) ONLINE 
- 12h superwizji ONLINE 
- 18h uczestnictwa w grupie STACJONARNIE

Wykład 1 - 07.10.2022
Techniki pracy z grupą TUS
 
Wykład 2 - 14.10.2022
Techniki pracy z grupą TUS
 
Wykład 3 - 21.10.2022
Psychopatologia wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń całościowych. Dzieci bez diagnozy a rekomendacja TUS.
 
Wykład 4 - 02.12.2022
Kwalifikacje i dobór grupy, kontakt z rodzicem w trakcie trwania TUS, sytuacje trudne - komunikacja z uczestnikiem i opiekunami.
 
Wykład 5 - 03.02.2023
Pisanie opinii po TUS, dalsze rekomendacje dla dziecka i rodzica, informacja zwrotna dla rodziców, rola rodzica w poprawie zachowania dziecka, praca z rodzicem.
 
Superwizje 
1. 28.10.2022 G.18:00-21:00
2. 25.11.2022 G.18:00-21:00
3. 09.12.2022 G.18:00-21:00
4. 13.01.2023 G.18:00-21:00
 
Praktyka - uczestnictwo w grupie - terminy ustalamy indywidualnie z każdym uczestnikiem .