PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie na Trenera Treningu Zastępowania Zachowań Agresywnych składa się z:

  • 45h wykładów

Dokładny program:  Szkolenie na Trenera TZA trwa ok. 4 miesięcy i obejmuje:

Część teoretyczna:

Wykład 1 - 24.02.2023
Podstawy Teoretyczne TZA
 
Wykład 2 - 03.03.2023
Techniki pracy z grupą TUS
 
Wykład 3 - 17.03.2023
Techniki pracy z grupą TUS
 
Wykład 4 - 24.03.2023
Trening Umiejętności Społecznych
 
Wykład 5 - 07.04.2023
Psychopatologia wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń całościowych. Dzieci bez diagnozy a rekomendacja TUS.
Wykład 6 - 21.04.2023
Trening Kontroli Złości
 
Wykład 7 - 28.04.2023
Kwalifikacje i dobór grupy, kontakt z rodzicem w trakcie trwania TUS, sytuacje trudne - komunikacja z uczestnikiem i opiekunami.
 
Wykład 8 - 05.05.2023
Pisanie opinii po TUS, dalsze rekomendacje dla dziecka i rodzica, informacja zwrotna dla rodziców, rola rodzica w poprawie zachowania dziecka, praca z rodzicem.
 
Wykład 9 - 12.05.2023
Trening Wnioskowania Moralnego
 
Wykład 10 - 19.05.2023
Wdrożenie Programu TZA w instytucjach oświatowych i penitencjarnych, kompetencje trenera.
 
SUPERWIZJA  - 16.06.2023
Superwizja i przygotowanie do egzaminu- STACJONARNIE

Po ukończeniu kursu, uczestnik starający się o certyfikat zobowiązuje się do przeprowadzenia co najmniej 30 godzin treningu z agresywną młodzieżą (w tym 15 godzin jako pierwszy trener). Uczestnik  po przedstawieniu zaświadczenia o prowadzeniu zajęć otrzymuje Certyfikat Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Zachowań Agresywnych. Istnieje możliwość przeprowadzenia treningu w Terapeutycznej lub w Przystani Psychologicznej.