PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie na Trenera Treningu Zastępowania Zachowań Agresywnych składa się z:

  • 45h wykładów

Dokładny program:  Szkolenie na Trenera TZA trwa ok. 4 miesięcy i obejmuje:

Część teoretyczna:

Wykład 1 - 07.10.2022
Techniki pracy z grupą TUS 1
 
Wykład 2 - 14.10.2022
Techniki pracy z grupą TUS 2
 
Wykład 3 - 21.10.2022
Psychopatologia wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń całościowych.
 
Wykład 4 - 28.10.2022
Podstawy Teoretyczne TZA
 
Wykład 5 - 04.11.2022
Kwalifikacje i dobór grupy, kontakt z rodzicem w trakcie trwania TUS i TZA, sytuacje trudne - komunikacja z uczestnikiem i opiekunami.
 
Wykład 6 - 25.11.2022
Trening Umiejętności Społecznych
 
Wykład 7 - 02.12.2022
Trening Kontroli Złości
 
Wykład 8 - 13.01.2022
Trening Wnioskowania Moralnego
 
Wykład 9 - 20.01.2022
Wdrożenie Programu TZA w instytucjach oświatowych i penitencjarnych, kompetencje trenera.
 
SUPERWIZJA  - 27.01.2022
Superwizja i przygotowanie do egzaminu- STACJONARNIE
 

Po ukończeniu kursu, uczestnik starający się o certyfikat zobowiązuje się do przeprowadzenia co najmniej 30 godzin treningu z agresywną młodzieżą (w tym 15 godzin jako pierwszy trener). Uczestnik  po przedstawieniu zaświadczenia o prowadzeniu zajęć otrzymuje Certyfikat Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Zachowań Agresywnych. Istnieje możliwość przeprowadzenia treningu w Terapeutycznej lub w Przystani Psychologicznej.