PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie na Trenera Treningu Zastępowania Zachowań Agresywnych składa się z:

  • 45h wykładów

Dokładny program:  Szkolenie na Trenera TZA trwa ok. 4 miesięcy i obejmuje:

Część teoretyczna:

Wykład 1 - 06.10.2023
Techniki pracy z grupą TUS cz. 1 - Damian Berent
 
Wykład 2 - 13.10.2023
Podstawy Teoretyczne TZA - Agnieszka Chudzyńska
 
Wykład 3 - 20.10.2023
Trening Umiejętności Społecznych - Agnieszka Chudzyńska
 
Wykład 4 - 27.10.2023
Techniki pracy z grupą TUS cz. 2 - Damian Berent
 
Wykład 5 - 10.11.2023
Psychopatologia wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń całościowych - Damian Berent
Wykład 6 - 17.11.2023
Trening Kontroli Złości - Agnieszka Chudzyńska
 
Wykład 7 - 24.11.2023
Trening Wnioskowania Moralnego - Agnieszka Chudzyńska
 
Wykład 8 - 01.12.2023
Kwalifikacje i dobór grupy, kontakt z rodzicem w trakcie trwania TUS i TZA, sytuacje trudne – komunikacja z uczestnikiem i opiekunami - Damian Berent
 
Wykład 9 - 08.12.2023
Wdrożenie programu TZA programu w instytucjach oświatowych i penitencjarnych, kompetencje trenera - Agnieszka Chudzyńska
 
SUPERWIZJA STACJONARNA - 12.01.2024
Superwizja i przygotowanie do egzaminu - Agnieszka Chudzyńska
 
  Wykład 9 - 19.01.2024
Pisanie opinii po TUS, dalsze rekomendacje dla dziecka i rodzica, informacja zwrotna dla rodziców, rola rodzica w poprawie zachowania dziecka, praca z rodzicem - Damian Berent

Po ukończeniu kursu, uczestnik starający się o certyfikat zobowiązuje się do przeprowadzenia co najmniej 30 godzin treningu z agresywną młodzieżą (w tym 15 godzin jako pierwszy trener). Uczestnik  po przedstawieniu zaświadczenia o prowadzeniu zajęć otrzymuje Certyfikat Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Zachowań Agresywnych. Istnieje możliwość przeprowadzenia treningu w Terapeutycznej lub w Przystani Psychologicznej.