Opis Szkolenia

Po ukończeniu kursu, uczestnik starający się o certyfikat zobowiązuje się do przeprowadzenia co najmniej 30 godzin treningu z agresywną młodzieżą (w tym 15 godzin jako pierwszy trener). Uczestnik  po przedstawieniu zaświadczenia o prowadzeniu zajęć otrzymuje Certyfikat Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Zachowań Agresywnych. Istnieje możliwość przeprowadzenia treningu w Terapeutycznej lub w Przystani Psychologicznej. Szkolenie na Trenera Treningu Zastępowania Zachowań Agresywnych składa się z:

  • 45h wykładów

Dokładny program:  Szkolenie na Trenera TZA trwa ok. 4 miesięcy

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Część teoretyczna:

Wykład 1 – 06.10.2023
Techniki pracy z grupą TUS cz. 1 – Damian Berent
 
Wykład 2 – 13.10.2023
Podstawy Teoretyczne TZA – Agnieszka Chudzyńska
 
Wykład 3 – 20.10.2023
Trening Umiejętności Społecznych – Agnieszka Chudzyńska
 
Wykład 4 – 27.10.2023
Techniki pracy z grupą TUS cz. 2 – Damian Berent
 
Wykład 5 – 10.11.2023
Psychopatologia wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń całościowych – Damian Berent
Wykład 6 – 17.11.2023
Trening Kontroli Złości – Agnieszka Chudzyńska
 
Wykład 7 – 24.11.2023
Trening Wnioskowania Moralnego – Agnieszka Chudzyńska
 
Wykład 8 – 01.12.2023
Kwalifikacje i dobór grupy, kontakt z rodzicem w trakcie trwania TUS i TZA, sytuacje trudne – komunikacja z uczestnikiem i opiekunami – Damian Berent
 
Wykład 9 – 08.12.2023
Wdrożenie programu TZA programu w instytucjach oświatowych i penitencjarnych, kompetencje trenera – Agnieszka Chudzyńska
 
SUPERWIZJA STACJONARNA – 12.01.2024
Superwizja i przygotowanie do egzaminu stacjo
 
  Wykład 9 – 19.01.2024
Pisanie opinii po TUS, dalsze rekomendacje dla dziecka i rodzica, informacja zwrotna dla rodziców, rola rodzica w poprawie zachowania dziecka, praca z rodzicem – Damian Berent

 

 

Cena

Całościowe szkolenie Certyfikujące – 1800 zł

Cena w przypadku realizcji szkolenia TUS oraz TZA jednocześnie – 2800 zł

Zgłoszenie

1. Wypełnij formularz u dołu strony jeżeli chcesz rozbić płatność na raty, następnie wpłać zaliczkę na poczet miejsca w grupie.

2. Dokonaj zakupu całego szkolenia korzystając z przycisku „KUP TERAZ”

3. Jeżeli Twoje szkolenie będzie opłacane przez podmiot zewnętrzny, wypełnij formularz uwzględniając tę informację i poczekaj na kontakt.

UWAGA ! Gwarancją zapisu na listę jest wpłata całości kwoty lub zaliczki w wysokości 300 zł 

Przystań Psychologiczna
Plac Konstytucji 6/74
00-550 Warszawa
nr konta: 42 1870 1045 2078 1061 5341 0001
tytuł: Szkolenie na Trenera TZA 

Lokalizacja

Wykłady i superwizje odbywają się online za pomocą platformy MEET’S,  praktyka ustalana jest indywidualnie wykładowcami.