Poprowadzimy TUS w Twojej szkole!

Chętnie podejmiemy współpracę ze szkołami oraz innymi instytucjami zainteresowanymi zarówno zorganizowaniem Treningu Umiejętności Społecznych dla uczniów, jak i szerzeniem wiedzy i podnoszeniem kompetencji  swoich pracowników.
Nasza kadra to doskonale wykwalifikowani psycholodzy oraz wieloletni praktycy, którzy chętnie dzielą się zarówno wiedzą, jak i doświadczeniem.

Oferujemy treningi dla dzieci w wieku 4-6, 7-9, 10-12 i 13-15 lat. TUS to cykl 12 (semestr) lub 30 (cały rok szkolny) spotkań. Jedno spotkanie trwa 90 minut.
Zajęcia skierowane są do dzieci z diagnozą ZA, ADHD, agresywnych, nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Oferujemy szkolenia stacjonarne. Istnieje również możliwość dojazdu do Klienta.

Szczegóły oferty: 
tel: +48 508 000 209
biuro@szkolatus.pl