Agnieszka Chudzyńska

Dyplomowany psycholog kliniczny, psycholog sportu, psychotraumatolog (w trakcie certyfikacji). Prowadzi diagnozę psychologiczną, konsultacje, psychoedukację, terapię w nurcie TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) oraz interwencję kryzysową i terapię dorosłych, młodzieży, dzieci po traumie. Jest certyfikowanym trenerem drugiego stopnia (edukatorem) Treningu Zastępowania Agresji oraz Treningu Umiejętności Społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla profesjonalistów (funkcjonariusze Służby Więziennej, Ministerstwa Obrony Narodowej, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, kuratorzy sądowi i społeczni, pracownicy socjalni) w zakresie umiejętności społecznych (Trening Umiejętności Społecznych), radzenia sobie z własnymi i cudzymi emocjami (Trening Zastępowania Agresji), motywacji, wypalenia zawodowego (Wsparcie i Motywacja), radzenia sobie ze stresem (Pokonać stres), zarządzania zasobami.

Sylwia Sitkowska

Założycielka Przystani Psychologicznej, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z zakresu psychologii klinicznej, w toku studiów brała udział w rocznym programie "Ułatwiamy życie z nadpobudliwością" oraz w rocznym szkoleniu trenerskim prowadzonym przez Laboratorium Psychoedukacji. Pisze doktorat na temat par w terapii. Ukończyła podyplomowy Kurs Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, obecnie przygotowuje się do egzaminu końcowego 4-letnich podyplomowych studiów z zakresu psychoterapii w Centrum CBT w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Cognitive Behavioral Therapy). Staż odbyła na oddziale ogólno-psychiatrycznym w Szpitalu Drewnica w Ząbkach. W pracy terapeutycznej stosuje podejście poznawczo-behawioralne. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Maria Kocurowska

Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalnością Psychologia kliniczna dziecka i rodziny oraz Psychometria stososowana. Ukończyła szkolenie Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie. Certyfikowany Trener Grupowego Treningu Zastępowania Agresji TZA oraz Treningu Umiejętności Społecznych. Absolwentka kursu Porozumienie bez przemocy, komunikacja NVC. Doświadczenie zbierała podczas pracy z rodzinami i parami w nurcie systemowym, oraz dziećmi i młodzieżą pomiędzy 3 a 18 rokiem życia w nurcie poznawczo-behawioralnym. Brała udział w Interdyscyplinarnej Konferencji Mindfulness "Gdziekolwiek jesteś, bądź. Społeczny wymiar uważności". Współpracowała z Uniwersytetem SWPS w zakresie szkolenia i przygotowywania studentów do prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych. Współautorka książki "Naucz mnie jak..." (w publikacji). Aktualnie prowadzi grupy terapeutyczne TUS oraz indywidualną psychoterapię dzieci i młodzieży. Współpracuje z Fundacją Odkrywania Talentów Da Vinci, prowadząc w warszawskich Domach Dziecka spotkania ukierunkowane na rozwijanie zdolności i pasji dzieci. Korzysta ze stałej superwizji oraz niezmiennie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Natalia Wójtowicz

Absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS Humanistycznospołecznego w Warszawie. Obecnie w trakcie drugiego roku całościowego 4 letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży stworzonego przez Ośrodek Regeneracja oraz Laboratorium Psychoedukacji, przygotowującym do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Psychologicznego. Jest certyfikowanym trenerem TUS. Ukończyła również wiele szkoleń, wśród nich  "Zachowania agresywne u dzieci – praca z trudnym uczniem" oraz "Koncentracja uwagi i uważności dziecka z elementami jogi dla dzieci". Regularnie podnosi swoje kwalifikacje korzystając z kursów i szkoleń. 

Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas pracy woluntarystycznej w Centrum Zdrowia Dziecka na oddziale onkologii dziecięcej oraz w Fundacji  "Przyjaciółka", gdzie wspierała rozwój, samopoczucie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, udzielała wtedy również pomocy opiekunom sprawującymi nad nimi pieczę. Od wielu lat jeździ na obozy psychologiczne z elementami treningu umiejętności społecznych.Twórczyni "Teatru emocji" , czyli zajęć stworzonych z myślą o dzieciach nieśmiałych oraz nieufnych, gdzie za pomocą technik psychodramy dzieci mogą wyrazić siebie oraz swoje emocje. Pracowała również w przedszkolu integracyjnym. Wielokrotnie również współpracowała podczas badań naukowych, m.in. była asystentką przy badaniu finansowanym przez NCN "Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym".

W Fundacji Terapeutycznej oprócz zajęć indywidualnych oraz grupowych dla dzieci i młodzieży prowadzi wiele warsztatów i szkoleń o charakterze psychoedukacyjnym. W tym szkolenia dla kadry pedagogicznej o tematyce trudnych zachowań i zakresu norm rozwojowych.  W swojej pracy kieruje się przede wszystkim indywidualnym podejściem. Stara się przełożyć psychologiczne treści na praktyczne wskazówki, które tak "po ludzku" da się zastosować.

Damian Berent

Absolwent kierunku Psychologia na specjalnościach: Psychologia Rozwojowa, Wychowawcza i Rodziny oraz Psychologia Pracy i Stresu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Certyfikowany terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych, oligofrenopedagog. Obecnie w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w CTPB oraz terapii behawioralnej w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej w Krakowie. Doświadczenie zdobywał przede wszystkim w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Ośrodkach Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych prowadzonych przez PSONI. Aktualnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 6 dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera) w Warszawie, prowadzi zajęcia z TUS w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Pracuje w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne.