Szkoła Treningu Umiejętności Społecznych

Poznajmy się

Kadra szkoły

Nasza kadra, to psycholodzy – psychoterapeuci, wieloletni praktycy w prowadzeniu zajęć, doświadczenie to poparte jest gruntownym wykształceniem.

Damian Berent

Absolwent kierunku Psychologia na specjalnościach: Psychologia Rozwojowa, Wychowawcza i Rodziny oraz Psychologia Pracy i Stresu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Certyfikowany terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych, oligofrenopedagog. Obecnie w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w CTPB oraz terapii behawioralnej w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej w Krakowie. Doświadczenie zdobywał przede wszystkim w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Ośrodkach Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych prowadzonych przez PSONI. Aktualnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 6 dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera) w Warszawie, prowadzi zajęcia z TUS w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Pracuje w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne.

15554672_1319879064775465_611978691_n

Agnieszka Chudzyńska

Dyplomowany psycholog kliniczny, psycholog sportu, psychotraumatolog (w trakcie certyfikacji). Prowadzi diagnozę psychologiczną, konsultacje, psychoedukację, terapię w nurcie TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) oraz interwencję kryzysową i terapię dorosłych, młodzieży, dzieci po traumie. Jest certyfikowanym trenerem drugiego stopnia (edukatorem) Treningu Zastępowania Agresji oraz Treningu Umiejętności Społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla profesjonalistów (funkcjonariusze Służby Więziennej, Ministerstwa Obrony Narodowej, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, kuratorzy sądowi i społeczni, pracownicy socjalni) w zakresie umiejętności społecznych (Trening Umiejętności Społecznych), radzenia sobie z własnymi i cudzymi emocjami (Trening Zastępowania Agresji), motywacji, wypalenia zawodowego (Wsparcie i Motywacja), radzenia sobie ze stresem (Pokonać stres), zarządzania zasobami.

Sylwia Sitkowska

Założycielka Przystani Psychologicznej, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z zakresu psychologii klinicznej, w toku studiów brała udział w rocznym programie „Ułatwiamy życie z nadpobudliwością” oraz w rocznym szkoleniu trenerskim prowadzonym przez Laboratorium Psychoedukacji. Pisze doktorat na temat par w terapii. Ukończyła podyplomowy Kurs Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, obecnie przygotowuje się do egzaminu końcowego 4-letnich podyplomowych studiów z zakresu psychoterapii w Centrum CBT w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Cognitive Behavioral Therapy). Staż odbyła na oddziale ogólno-psychiatrycznym w Szpitalu Drewnica w Ząbkach. W pracy terapeutycznej stosuje podejście poznawczo-behawioralne. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

DSC_8343

Maria Kocurowska

Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalnością Psychologia kliniczna dziecka i rodziny oraz Psychometria stososowana. Ukończyła szkolenie Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie. Certyfikowany Trener Grupowego Treningu Zastępowania Agresji TZA oraz Treningu Umiejętności Społecznych. Absolwentka kursu Porozumienie bez przemocy, komunikacja NVC. Doświadczenie zbierała podczas pracy z rodzinami i parami w nurcie systemowym, oraz dziećmi i młodzieżą pomiędzy 3 a 18 rokiem życia w nurcie poznawczo-behawioralnym. Brała udział w Interdyscyplinarnej Konferencji Mindfulness „Gdziekolwiek jesteś, bądź. Społeczny wymiar uważności”. Współpracowała z Uniwersytetem SWPS w zakresie szkolenia i przygotowywania studentów do prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych. Współautorka książki „Naucz mnie jak…” (w publikacji). Aktualnie prowadzi grupy terapeutyczne TUS oraz indywidualną psychoterapię dzieci i młodzieży. Współpracuje z Fundacją Odkrywania Talentów Da Vinci, prowadząc w warszawskich Domach Dziecka spotkania ukierunkowane na rozwijanie zdolności i pasji dzieci. Korzysta ze stałej superwizji oraz niezmiennie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Natalia Koperska

PSYCHOLOG, PSYCHOLOG SPORTU, TRENER MENTALNY, TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, RELAKSACJA

Doktor nauk o kulturze fizycznej, psycholog, psycholog sportu, trener umiejętności społecznych (TUS). Praktyk Pozytywnej Dyscypliny, komunikacji bez przemocy (Nonviolent Communication, NVC) oraz metody Kids Skills. Dam radę! Jestem z Ciebie dumny!

W trakcie szkolenia z Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (specjalność: psychologia sportu oraz psychologia osiągnięć w sporcie, w biznesie i na scenie). Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu psychologii sportu. Ukończyła doktorat na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Prowadzi badania z zakresu przywództwa w sporcie. Dodatkowo zdobywa i rozwija swoją wiedzę z zakresu dietetyki sportowej, pracy z ciałem oraz metod radzenia sobie ze stresem. Nominowany psycholog sportu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz European Federation of Sport Psychology (FEPSAC).

Klaudia Palka

Dyrektor Szkoły

Od 6 lat pracuje aktywnie w obszarze psychologii prowadząc ośrodki psychoterapii. W swoim działaniu stawia na praktyczne podejście do nauczania przyszłych psychoterapeutów i Trenerów. Nadzoruje pracę zespołu Szkoły TUS oraz dba o współpracę z uczelniami wyższymi oraz instytucjami edukacyjnymi.

Marta Ratajczak

Od ponad 3 lat współpracuje z placówkami terapeutyczno-diagnostycznymi pełniąc funkcję opiekuna studentów i instytucji szkoleniowych, szkół, przedszkoli, jak również stowarzyszeń i fundacji. Dzięki temu doświadczeniu z precyzją proponuje różnorodne możliwości realizacji szkoleń certyfikujących, kursów oraz praktyk i staży. Koordynując działania Szkoły TUS z radością odpowie na pojawiające się pytania dotyczące certyfikacji trenerskich, szkoleń związanych z szeroko rozumianą psychologią, jak również innych działań z zakresu Treningów Umiejętności Społecznych.

TUS to więcej niż wiedza!

Szkoła TUS © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja blulink.pl